Tarotlekens uppbyggnad

Anagram av ordet tarot är rota, rotation – livets cykliska natur, tota, total, hel, fullständig – varje steg i livet är ett steg mot helhet. Även tora, den judiska Lagen, är ett anagram.

En Tarotlek är en illustrerad kortlek. Den är uppbyggd av 78 kort (variationer finns). Dessa är fördelade på Lilla och Stora Arkanan. Lilla Arkanan är föregångare till de moderna spelkorten och innehåller 4 sviter: stavar som motsvarar klöver, bägare som motsvarar hjärter, svärd som motsvarar spader och mynt som motsvarar ruter. Varje svit består av ett Ess, nio numrerade kort från 2 till 10 samt kung, drottning, prins och prinsessa, vilket ger 14 kort i varje svit, alltså totalt 56 st.

Lilla Arkanan symboliserar vår verklighet, olika situationer inom arbete och aktiviteter, det sociala och kärlek, tankar och idéer, pengar och det matriella, vardagen vi lever i och de omedelbara läxorna vi ställs inför. Hovkorten representerar även olika roller vi spelar i livet samt olika personlighetsdrag. Det finns bl.a. en koppling mellan Hovkorten och Meyers Briggs Personlighetstyper, som ju ofta används av näringslivet i organisations- och ledarskapsfrågor. Inte konstigt alls, eftersom Meyers Briggs baserar sitt koncept på jungianska teorier och Jung studerade ju i sin tur Tarotkorten.

Stora Arkanan symboliserar större händelser, insikter, själens handlingar och mognadsprocess samt visar influenser vi utsätts för och de erfarenheter vi får. Den är baserad på den kosmiska Lagen, och innehåller 22 kort. De är oftast numrerade med romerska siffror I – XXI. Kortet Dåren är dock numrerat med 0, eller inte alls.

Man kan också se ett annat mönster i Tarotleken, s.k. Tarotkaraktärer, med hjälp av numerologi . Då delas korten in i 9 olika grupper, där samtliga kort i en grupp har samma numerologiska grundtal; t.ex. bildar alla Essen, I – Magikern, X – Lyckohjulet och XIX – Solen första gruppen, alla femmor, V -Hierofanten och XIV – Balansen femte gruppen o.s.v. De första tre grupperna innehåller sju kort vardera och de övriga grupperna sex kort vardera. Dåren, kort nr 0 i Stora Arkanan samt Hovkorten, ingår inte i någon grupp.

Ytterligare ett antal grupperingar av korten kan göras, genom att man använder sig av matematik och de olika grundformerna triangeln, kvadraten eller cirkeln.