Om tarot

Tarot lär oss att tolka vårt inre likt vi tolkar en dröm. Tarot fungerar som budbärare. Ett tarotkort kan ha en innebörd för dig men kan betyda något helt annat för en annan person. Med hjälp av olika läggningar kan vi lära oss något om oss själva.


Om du är nyfiken och vill prova på tarot finns det olika tarotkorlekar att köpa och det kan vara svårt att välja tarot kort i början.

Bra tarotkortlekar att börja med är Rider Waite / P Colman Smith, Cosmic tarot eller Arcus arkanum.

Vad är tarot?

Hur går en tarottolkning till?

Om tarotkorten

Tarologins historia

Tarot i framtiden