Vad kan man se i tarotkorten

Hur mycket man kan se beror ju förstås på hur duktig man är att tolka tarotkorten, vilket sätt man väljer att arbeta på och hur mycket livserfarenhet man har. Det beror också på hur frågan ställs och hur lång tid den omspänner. Man kan spegla vad som har hänt, hur det är just nu samt hur det kan komma att bli längre fram. Korten tar inte ansvar för någons liv och leverne, det måste var och en göra själv.

Med tarotkortens hjälp kan man få kontakt med sitt undermedvetna – spegla själen, och sitt ”Högre Jag” – för andlig vägledning. Man kan också använda korten som en karta över livets olika stigar.

Man kan kanske t.ex. se att det blir mycket arbete under en period, kanske inom vilket område arbetet sker, men inte exakt vad som kommer att utföras eller på vilken geografisk plats. Man kan få råd om bästa sätt att förhålla sig till detta arbete, vad man skall tänka på när man utför det och varför man skall utföra det.

Eventuellt kan man se om det blir delade meningar om någonting, eventuellt inom vilket område (sociala relationer, arbete osv.) men inte exakt vem som säger vad, när eller hur till vem. Man kanske kan få en uppfattning om hur motparten kommer att agera eller reagera och man kan som sagt få oerhört goda råd om hur man skall lösa problemet, och hur man kan gå tillväga för att få till stånd en ening.

Genom att föra en dialog med sökaren, kan tarottydaren ibland ringa in ”svaret” bättre, men ibland kan hon eller han också bli för påverkad av sökarens ”förutfattade” meningar. Detta är en fråga som tarottydaren själv avväger vad som passar bäst vid varje konsultation. Astrobyråns/ Vägvalets Tarotlinjes alla tydare har lång och gedigen erfarenhet så lita på den du pratar med vid varje tillfälle!

Man kan alltså se hur man bör hantera olika situationer, hur man på ett bättre sätt kan planera och strukturera sitt liv, och hur man därigenom kan växa och få insikter. Man kan aldrig se exakt vad som kommer att hända, för vi har alla vår fria vilja och kan själva välja att följa kortens råd, eller att låta bli.