Tarot – Legender

Vissa legender menar att man undervisade om Tarotkorten, eller dess föregångare, i de andliga skolorna i Lemurien, på Atlantis, i Kina, Indien, Persien, Egypten och Grekland och att tarotkorten är över 35 000 år gamla. Korten skulle ha bevarats genom årtusendena av några få lärda inom hemliga sällskap och broderskapsloger. Meningen är att man till slut, när den ”vanliga” människan nått tillräckligt hög andlig utveckling, skall kunna sprida den universella lagen om själens resa genom födelse, död och pånyttfödelse, till alla och envar. För detta finns naturligtvis inga bevis, men den uppsjö av legender och sägner som finns om dessa kort, behöver ju inte alla vara helt utan grund.

En legend gör gällande, att Tarotkorten uppfanns av Thoth, Osiris rådgivare. Han var de egyptiska gudarnas skriftställare, meddelaren av tid, skaparen av siffror och visdomens och magins gud. Det sägs att de forntida egyptiska prästernas initiering bl.a. innefattade tolkning av, och förståelse för, innebörden av Stora Arkanans 22 kort.

En annan legend berättar att efter det stora biblioteket i Alexandria blivit förstört, blev staden Fez (i nuvarande Marocko) en samlingsplats för alla intellektuella. Dit reste lärda män från hela världen. För att skapa ett gemensamt språk gjorde de en ”bok” av bilder, med en mängd mystiska symboler. Innebörden av dessa symboler förklarades muntligt av en initierad för en annan. För att behålla den verkliga innebörden av symbolerna hemlig, placerade man senare in dom i till synes oskyldiga bilder. Dessa användes av mer lättsinniga män, som omöjligt kunde tolka bildernas/kortens sanna innebörd, för att spela och leka med.

Åter en annan legend berättar att när de kristna började förfölja ”hedniska” kulturer, lämnade de eleuseiska prästerna – Hierofanterna – sin kunskap om Tarotkorten i arv till Zigenarna/ Romerna – för vem skulle misstänka att ett vandrande folk som de, skulle vara i besittning av en sådan fantastisk skatt! De lovade att inte sprida kunskapen vidare till någon som inte var värdig förtroendet.

Ytterligare en annan legend förtäljer att det var Katarerna , som levde och verkade i södra Frankrike/norra Spanien på 1100-talet, som lärde Zigenarna/Romerna konsten att tolka Tarotkort. Det faktum att den katolska kyrkan förföljde alla som kunde hota dess makt – genom att de eventuellt kunde mer än det kristna prästerskapet, eller genom att de inte följde den kristna läran till punkt och pricka – ledde till en ”lyckad” utrotning av Katarerna.

Katarernas livsåskådning var en blandning av kristendomen och olika orientaliska läror, och de kunde bota sjuka på ett ”mystiskt” sätt, som prästerna inte kunde. Det berodde bl.a. på att de förstod en idag så självklar sak som vikten av renlighet, nämligen att om man tvättar sig mellan varje behandling av en sjuk person, så sprider man inte smittan vidare till nästa patient.

Då Katarerna förstod att deras dagar var räknade, beslöt de att inviga Zigenarna / Romerna i kortens mystik. Zigenarna/Romerna hade sitt ursprung i Indien / Orienten, precis som Katarerna menade att korten hade, och ansågs därför vara de som just då skulle vara bäst på att förvalta kunskapen. Zigenarna / Romerna använde korten för att spå in i framtiden, i huvudsak i områdena kring Medelhavet.

Det finns också de som menar att Stora och Lilla Arkanan från början var två separata lekar, med helt olika ursprung.